top-skip-iconNeidio i’r cynnwys
Title

Text
cy Cartref Datblygu Hamdden Cynllun Cenedlaethol i Atgyfeirio Cleifion i Wneud Ymarfer Corff
start content

Cynllun Cenedlaethol i Atgyfeirio Cleifion i Wneud Ymarfer Corff

Gall ymgymryd â rhyw fath o ymarfer corff rheolaidd fod yn effeithiol iawn wrth drin ac atal nifer fawr o gyflyrau iechyd.

Mae'r Cynllun Cenedlaethol i Atgyfeirio Cleifion i Wneud Ymarfer Corff yn ceisio helpu pobl sydd â chyflwr iechyd sydd eisoes yn bodoli, neu sydd mewn perygl o ddatblygu un yn y dyfodol, trwy gynnig rhaglen gynhwysfawr o weithgarwch corfforol sy'n cael ei deilwra i gwrdd ag anghenion a galluoedd y cleient unigol.

Yn ogystal â'r uchod, mae ein cynllun hefyd yn cynnig y llwybrau ymarfer corff arbenigol canlynol:

  • Atal Codymau
  • Adferiad Cardiaidd Cam IV
  • Cyflyrau Anadlu
  • Canser

I gael ragor o wybodaeth cysylltwch â'ch meddyg teulu lleol neu Paul Francis, Cydgysylltydd Atgyfeiriadau Ymarfer Corff ar 0300 456 95 25.

 

end content