top-skip-iconNeidio i’r cynnwys
Title

Text
cy Cartref Datblygu Hamdden Arian ar gyfer Clybiau Chwaraeon
start content

Arian ar gyfer Clybiau Chwaraeon

Mae grantiau ar gael i glybiau a sefydliadau sy'n dymuno datblygu cyfleusterau, pobl a chynlluniau newydd i gynyddu faint sy'n cymryd rhan mewn gweithgareddau corfforol.

CRONFA CYMRU ACTIF

Mae Chwaraeon Cymru wedi ailddyrannu cyllidebau i greu cronfa i helpu i gefnogi clybiau a sefydliadau dielw i amddiffyn eu cynnig chwaraeon yn ystod y pandemig, ac i baratoi ar gyfer ailagor.

Enw’r grant newydd yw Cronfa Cymru Actif a bydd yn allweddol wrth gefnogi chwaraeon llawr gwlad i oroesi'r cyfnod clo a ffynnu y tu hwnt i’r pandemig.

Bydd gan y Gronfa Cymru Actif y 3 nod canlynol:

  • AMDDIFFYN

Nid yw’n ddiogel i bob math o weithgaredd ailgychwyn eto. Hyd hynny, gall y gronfa hon eich helpu i oroesi'r pandemig os yw eich gweithgaredd mewn perygl ariannol.

  • PARATOI

Gall rhai mathau o weithgareddau ddychwelyd wrth i eraill gynllunio i ailgychwyn yn y dyfodol. Gall y gronfa hon eich helpu i baratoi i ailgychwyn mwynhau eich gweithgaredd yn ddiogel.

  • CYNNYDD

Bydd yr elfen ‘cynnydd’ yn helpu i fynd a chwaraeon a gweithgareddau i’r cam nesaf a chefnogi cynaliadwyedd hirdymor.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i: https://www.chwaraeon.cymru/cronfacymruactif/

Neu i wneud cais ewch i: https://grants.sport.wales/en/login?ReturnUrl=%2Fend content