top-skip-iconNeidio i’r cynnwys
Title

Text
cy Cartref Datblygu Hamdden Cronfa Ragoriaeth Conwy
start content

Cronfa Ragoriaeth Conwy

Mae hyn yn darparu cyllid i unigolion hyd at 30 oed ac yn byw yng Nghonwy, addysg a'r celfyddydau. Nod y cynllun yw helpu unigolion i gyflawni eu potensial drwy hyfforddiant a datblygiad. Mae grantiau ar gael i bobl ym myd chwaraeon sy'n cystadlu ar lefel genedlaethol ac sydd angen cyllid ar gyfer costau hyfforddi.

Rydym rŵan yn derbyn ceisiadau i’r Gronfa Ragoriaeth, gweler y dyddiadau cau isod.

RowndDyddiadau cau ar gyfer ceisiadau
Rownd 1 10/06/2024
Rownd 2 16/09/2024
Rownd 3 04/11/2024


I ymgeisio ewch i:

https://conwy-self.achieveservice.com//cy/service/Conwy_Excellence_Fund

Dogfennau

end content