top-skip-iconNeidio i’r cynnwys
Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Title

Text
cy Cartref Datblygu Hamdden Arian i Bobl yn y Byd Chwaraeon
start content

Arian i Bobl yn y Byd Chwaraeon

Mae Cynllun Cymorth i Athletwyr Dawnus Conwy wedi’i ddatblygu mewn partneriaeth â Chwaraeon Conwy, Chwaraeon Cymru a Chyngor Bwrdeistref Sirol Conwy.

Mae’r cynlluniau i’w cael yn y ffurfiau canlynol:

Grant Datblygu Personol

Mae’r wobr hon ar gael i athletwyr sy’n cystadlu yn eu camp ar lefel Ranbarthol, ac sy’n aelodau o glybiau sy’n gysylltiedig â Chwaraeon Conwy. Mae’r cynllun grant hwn yn cael ei weinyddu gan Chwaraeon Conwy, ac mae’n cynnig cymorth ariannol hyd at £300.

I ymgeisio ewch i https://sportconwy.org.uk/what-is-sport-conwy/talented-athlete-support

Grant Anaf Chwaraeon

Mae’r wobr hon ar gael i athletwyr sy’n cystadlu yn eu camp ar lefel Ranbarthol, ac sy’n aelodau o glybiau sy’n gysylltiedig â Chwaraeon Conwy. Mae’r cynllun yn cael ei weinyddu gan Chwaraeon Conwy ac mae’n cynnig cefnogaeth ariannol hyd at £100. Gellir gwobrwyo'r grant hwn i athletwyr unigol i helpu a chostau sy'n ymwneud â mynd at ffisiotherapydd, podiatrydd, meddyg esgyrn neu therapydd chwaraeon.

I ymgeisio ewch i https://sportconwy.org.uk/what-is-sport-conwy/talented-athlete-support

Cerdyn Aur Gogledd Cymru

Mae Cynllun Cerdyn Aur Gogledd Cymru dan adolygiad ar hyn o bryd. Bydd manylion y cynllun newydd i’w gweld yma ar ôl cytuno arnynt. 

Yn y cyfamser, os ydych yn bodloni’r meini prawf, anfonwch e-bost at leisuredevelopment@conwy.gov.uk

Cronfa Ragoriaeth Conwy

Mae’r wobr hon ar gael i athletwyr sy’n cystadlu yn eu camp ar lefel genedlaethol neu uwch. Mae’r cynllun grant hwn yn cael ei weinyddu gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, ac mae’n cynnig cymorth ariannol rhwng £100 a £1000.

I ymgeisio ewch i http://www.conwy.gov.uk/cy/Resident/Leisure-sport-and-health/Leisure-Development/Conwy-Excellence-Fund.aspx

Elite Cymru

Cymorth ariannol ac fel arall i athletwyr gan Elite.

end content