top-skip-iconNeidio i’r cynnwys
Title

Text
cy Cartref Canolfannau Hamdden Canolfan Hamdden Colwyn
start content

Canolfan Hamdden Colwyn

Eirias Park
Bae Colwyn
LL29 7SP
Ffôn: 0300 456 95 25
hamdden.leisure@conwy.gov.uk

 

Amseroedd Agor

CyfnodAgorCau
Dydd Llun i Ddydd Gwener 6.00 am 9.00 pm
Dydd Sadwrn 7.00 am 4.30 pm
Dydd Sul 8.00 am 3.00 pm

 

Ynglŷn â'r Ganolfan Hamdden

Lleolir Canolfan Hamdden Colwyn ym mharc hardd Eirias ac mae'n cynnig pwll nofio, campfa, stiwdios ffitrwydd ac amserlen dosbarth ffitrwydd i bawb.7

Mae'r pwll nofio yn cynnig nifer amrywiol o sesiynau nofio i'r cyhoedd a rhaglen gwersi nofio helaeth ar gyfer pob oedran. Mae'r gampfa'n cynnig offer o'r radd flaenaf ac mae'r amserlen dosbarthiadau ffitrwydd yn cynnig amrywiaeth eang o ddosbarthiadau, gan gynnwys dosbarthiadau ar y we yn yr ystafell stiwdio newydd.

Mae yna hefyd gae Astro awyr agored, trac athletau a chae 4G maint llawn ar gael ar gyfer archebion clwb a phreifat.


Cyfleusterau

  • Pwll Nofio
  • Ystafell Ffitrwydd
  • Trac Athletau
  • Cae Synthetig
  • Cae 4G
  • Stiwdios ymarfer corff grŵp
  • Caffi ar y safle
  • Offer nofio a ffitrwydd ar gael i'w prynu
  • Maes parcio

 

end content