top-skip-iconNeidio i’r cynnwys
Title

Text
cy Cartref Canolfannau Hamdden Canolfan Chwaraeon Ysgol Aberconwy
start content

Canolfan Chwaraeon Ysgol Aberconwy

Y Morfa
Conwy
LL32 8ED
Ffôn: 0300 456 95 25
hamdden.leisure@conwy.gov.uk

Amseroedd Agor

Ar gau ar hyn o bryd. Caeau glaswellt awyr agored ar agor ar gyfer archebion yn unig.

Ynglŷn â'r Ganolfan Chwaraeon

Mae Canolfan Chwaraeon Ysgol Aberconwy yn lleoliad a ddefnyddir ar y cyd ag Ysgol Aberconwy. Gall y ganolfan gynnig neuadd chwaraeon dan do ar gyfer pêl-rwyd, a ddefnyddir ar gyfer dosbarthiadau ffitrwydd gan ei bod ar gael i'w llogi.

Mae'r ganolfan hefyd yn gallu cynnig cae glaswellt o faint llawn a chae Astro a all fod ar gael fel cae 11 bob ochr llawn neu tri cae 7 bob ochr. Mae'r caeau hyn ar gael dros y penwythnos a gyda'r nos, gyda llifoleuadau ar gael er mwyn gallu eu defnyddio yn ystod misoedd y gaeaf.

Facilities

end content