top-skip-iconNeidio i’r cynnwys
Title

Text
cy Cartref Canolfannau Hamdden Canolfan Tenis James Alexander Barr
start content

Canolfan Tenis James Alexander Barr

Parc Eirias
Bae Colwyn
LL29 7SP
Ffôn: 0300 456 95 25
hamdden.leisure@conwy.gov.uk

 

Amseroedd Agor

CyfnodAgorCau
Dydd Llun i Ddydd Gwener 9.00 am 9.00 pm
Dydd Sadwrn a Dydd Sul 9.00 am 12.00 hanner dydd

 

Ynglŷn â'r Ganolfan Tenis

Mae Canolfan Tenis James Alexander Barr wedi'i lleoli ym Mharc Eirias ac mae'n cynnig 2 gwrt tenis braf dan do a 4 cwrt awyr agored. Gall hyfforddwyr ac unigolion fel ei gilydd archebu'r cyrtiau hyn.

Mae'r ganolfan hefyd yn cynnig rhaglen amrywiol o weithgareddau sy'n addas i bob lefel.

 


Cyfleusterau

  • 2 gwrt tenis dan do
  • 4 cwrt tenis awyr agored
  • Ystafelloedd newid
  • Maes parcio

 

Diogelu

Mae Canolfan Tennis James Alexander Barr yn dilyn polisïau a gweithdrefnau CBSC a’r Gymdeithas Tennis Lawnt.  I gael rhagor o wybodaeth am Ddiogelu neu i roi gwybod am unrhyw bryderon ewch i : Polisi Diogelu Corfforaethol - Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy a LTA's Safeguarding Policy & Procedures | LTA

Swyddog Lles y Ganolfan yw Shaun Thompson - Ffôn 01492 577923 neu e-bost shaun.thompson@conwy.gov.uk

Dolenni defnyddiol:

end content