top-skip-iconNeidio i’r cynnwys
Title

Text
cy Cartref Canolfannau Hamdden Canolfan Hamdden Dyffryn Conwy
start content

Canolfan Hamdden Dyffryn Conwy

Ffordd Nebo
Llanrwst
LL26 0SD
Ffôn: 0300 456 95 25
hamdden.leisure@conwy.gov.uk

 

Amseroedd Agor

CyfnodAgorCau
Dydd Llun i Ddydd Iau 4.00 pm 9.00 pm
Dydd Gwener 4.00 pm 8.00 pm
Dydd Sadwrn 9.00 am 2.00 pm

 

Ynglŷn â'r Ganolfan Hamdden

Lleolir Canolfan Hamdden Dyffryn Conwy wrth ymyl yr ysgol uwchradd yn Llanrwst. Mae'n cynnig neuadd chwaraeon i’w llogi ar gyfer chwaraeon a gweithgareddau amrywiol ac yn ogystal â champfa sy'n cynnig ystafell bwysau ac offer cardio. Mae'r dosbarthiadau ffitrwydd a gynigir yn y ganolfan yn amrywiol ac yn cynnig cyfle i chi roi cynnig ar lwyth o ddosbarthiadau gwahanol.

I'r rhai y mae'n well ganddynt fod yn yr awyr agored, mae gan y ganolfan hamdden gae 3G sydd newydd sbon i'w logi yn ogystal â MUGA y gellir ei archebu ar gyfer gwahanol weithgareddau.


Cyfleusterau

  • Campfa
  • Neuadd chwaraeon
  • Cyrtiau sboncen
  • Cae 3G awyr agored
  • Ystafell gyfarfod
  • MUGA (Ardal gemau aml-ddefnydd)

 

 

end content