top-skip-iconNeidio i’r cynnwys
Title

Text
cy Cartref Canolfannau Hamdden Canolfan Hamdden Dyffryn Conwy
start content

Canolfan Hamdden Dyffryn Conwy

Ffordd Nebo
Llanrwst
LL26 0SD
Ffôn: 0300 456 95 25
hamdden.leisure@conwy.gov.uk

 

Amseroedd Agor

CyfnodAgorCau
Dydd Llun i Ddydd Iau 4.00 pm 9.00 pm
Dydd Gwener 4.00 pm 8.00 pm
Dydd Sadwrn 9.00 am 2.00 pm


Gweler ein hamserlen am ragor o wybodaeth.

Ynglŷn â'r Ganolfan Hamdden

Lleolir Canolfan Hamdden Dyffryn Conwy wrth ymyl yr ysgol uwchradd yn Llanrwst. Mae'n cynnig neuadd chwaraeon i’w llogi ar gyfer chwaraeon a gweithgareddau amrywiol ac yn ogystal â champfa sy'n cynnig ystafell bwysau ac offer cardio. Mae'r dosbarthiadau ffitrwydd a gynigir yn y ganolfan yn amrywiol ac yn cynnig cyfle i chi roi cynnig ar lwyth o ddosbarthiadau gwahanol.

I'r rhai y mae'n well ganddynt fod yn yr awyr agored, mae gan y ganolfan hamdden gae 3G sydd newydd sbon i'w logi yn ogystal â MUGA y gellir ei archebu ar gyfer gwahanol weithgareddau.


Cyfleusterau

  • Campfa
  • Neuadd chwaraeon
  • Cyrtiau sboncen
  • Cae 3G awyr agored
  • Ystafell gyfarfod
  • MUGA (Ardal gemau aml-ddefnydd)

 

 

end content