top-skip-iconNeidio i’r cynnwys
Title

Text
cy Cartref Canolfannau Hamdden Canolfan Hamdden John Bright
start content

Canolfan Hamdden John Bright

Ffordd Maesdu
Llandudno
LL30 1LFR
Ffôn: 0300 456 95 25
hamdden.leisure@conwy.gov.uk

Amseroedd Agor

CyfnodAgorCau
Dydd Llun i Ddydd Iau 5.00 pm 10.00 pm
Ddydd Gwener 5.00 pm 9.00 pm
Dydd Sadwrn 10.00 am 5.00pm


Gweler ein hamserlen am ragor o wybodaeth.

Gŵyl banc Mai (27/05/2024) - Ar Gau

Easter Opening Times

Ar Gau: 23 Mawrth - 7 Ebrill

Ynglŷn â'r Ganolfan Hamdden

Mae Canolfan Hamdden John Bright wedi'i lleoli wrth ymyl yr ysgol uwchradd yn Llandudno. Mae'n cynnig neuadd chwaraeon i’w llogi ar gyfer gwahanol chwaraeon a phartïon pen-blwydd. Mae'r dosbarthiadau ffitrwydd a gynigir yn y ganolfan yn amrywiol ac yn rhoi cyfle i chi roi cynnig ar ddosbarthiadau gwahanol.

Mae cyrtiau sboncen yn y ganolfan i'w llogi hefyd ac ystafelloedd cyfarfod os ydych yn chwilio am rywle i gynnal cyfarfod.

I'r rhai y mae'n well ganddynt fod yn yr awyr agored, mae gan y ganolfan hamdden nifer o gaeau synthetig awyr agored ar gael i'w llogi.

Cyfleusterau

  •  Neuadd chwaraeon
  • Cyrtiau sboncen
  • Ystafelloedd cyfarfod
  • Caeau synthetig awyr agored
end content