top-skip-iconNeidio i’r cynnwys
Title

Text
cy Cartref Canolfannau Hamdden Canolfan Hamdden Abergele
start content

Canolfan Hamdden Abergele

Faenol Avenue
Abergele
LL22 7HT
Ffôn: 0300 456 95 25
hamdden.leisure@conwy.gov.uk

 

Amseroedd Agor

CyfnodAgorCau
Dydd Llun i Ddydd Iau 6.30 am 9.15 pm
Dydd Gwener 6.30 am 8.15 pm
Dydd Sadwrn 8.30 am 1.30 pm
Dydd Sul 8.30 am 2.30 pm


Gweler ein hamserlen am ragor o wybodaeth.

Ynglŷn â'r Ganolfan Hamdden

Mae digon i'w wneud yng Nghanolfan Hamdden Abergele gyda phwll nofio, neuadd chwaraeon, campfa ac amserlen dosbarthiadau ffitrwydd amrywiol.

Canolfan Hamdden Abergele yw'r lle delfrydol yn y gymuned i fod yn egnïol. Mae'r gampfa a'r amserlen dosbarthiadau ffitrwydd yn cynnig digon o amrywiaeth ac mae'r pwll nofio ar y safle yn cynnig gwersi nofio i bob oedran a nifer o sesiynau nofio. Mae neuadd chwaraeon a chae Astro awyr agored ar gael i’w archebu.


Cyfleusterau

  • Pwll Nofio
  • Ystafell Ffitrwydd
  • Neuadd Chwaraeon
  • Cae Synthetig
  • Ystafell gyfarfod
  • Stiwdio ymarfer corff i grwpiau
  • Maes parcio

 

end content