top-skip-iconNeidio i’r cynnwys
Title

Text
cy Cartref Datblygu Hamdden Chwarae Allan - Amserlenni
start content

Chwarae Allan - Amserlenni

Mae chwarae allan yn gyfle i chwarae, mwynhau, gwlychu, baeddu a gwneud ffrindiau. Mae pob sesiwn yn agored, sy'n golygu bod plant yn gallu mynd a dod fel maent yn dymuno. Mae croeso i blant dan 5 oed ddod ond mae'n rhaid iddyn nhw fod yng nghwmni oedolyn cyfrifol.

 Dydd LlunDydd MawrthDydd MercherDydd IauDydd Gwener
 Rhieni Chwareus,
9:30am - 11am
Parc Eirias,
Bae Colwyn,
LL29 8HF
Parc Bodlondeb,
Conwy,
LL32 8DU
Canolfan Ieuenctid Llanrwst,
Llanrwst,
LL26 0LS

Parc Maes Cynbryd,
Llanddulas,
LL22 8HF

Parc y Frenhines,
Craig y Don,
LL30 1TH
 Rhieni Chwareus,
12:30pm - 2pm
Parc Min y Don,
Hen Golwyn,
LL29 9SB
Parc Tan y Fron,
Deganwy,
LL31 9YL

Parc Trefriw,
Trefriw,
LL27 0RZ

Parc Pentre Mawr,
Abergele,
LL22 7LL
Trinity Avenue,
Llandudno,
LL30 2TQ
 Chwarae Allan,
3pm - 5pm
Parc Min y Don,
Hen Golwyn,
LL29 9SB
Parc Tan y Fron,
Deganwy,
LL31 9YL
Pen y Dre,
Llanrwst,
LL26 0BG
Rhodfa Caer,
Bae Cinmel,
LL18 5LA

Parc y Frenhines,
Craig y Don,
LL30 1TH

 

Themâu Wythnosol


Yr wythnos sy'n dechrauThema
11 Medi Cuddfannau!
18 Medi Llanast a chrefftau! 
25 Medi Cwrs rhwystrau!
2 Hydref Pydew tân
9 Hydref Helfa drysor!
16 Hydref Chwarae cuddio!
23 Hydref Hwyl efo pwmpenni!
30 Hydref Hanner tymor yr Hydref
end content