top-skip-iconNeidio i’r cynnwys
Title

Text
cy Cartref Chwaraeon a ffitrwydd Clybiau Ffitrwydd a Chwaraeon Iau
start content

Clybiau Ffitrwydd a Chwaraeon Iau

 

Clwb Gymnasteg Grays

Mae Clwb Gymnasteg Grays yn dysgu Gymnasteg i blant o bob oed, ac fe'i rhennir i ddau gategori; Cyn-Ysgol, a Gymnasteg Hamddenol.

Maent yn cynnal sesiynau yn: Canolfan Hamdden John Bright

Caiff Clwb Gymnasteg Grays ei arwain gan sefydliad allanol, am fwy o wybodaeth cysylltwch â:

Helen Rushton
Rhif Ffôn Dydd: 07765483855
Rhif Ffôn Gyda'r Nos: 01492514293
Gwefan: www.graysgymnastics.co.uk

 

Crèche

  • Rydym yn darparu crèche mewn rhai Canolfannau Hamdden Ffit Conwy i blant o 2 fis oed hyd at eu pen-blwydd yn 5 oed. Canolfan Hamdden Colwyn a Chanolfan Hamdden Cyffordd Llandudno.
  • Oherwydd cymhareb staffio gall y crèche fod yn brysur ac felly fe’ch cynghorir i archebu lle ar gyfer eich plentyn. Gallwch archebu lle i’ch plentyn yn y cyfleuster hwn hyd at un awr. Os ydych yn aelod ffit Conwy bydd eich plentyn cyntaf am ddim a bydd rhaid talu am ail blentyn wrth archebu. 
  • Rhaid cwblhau’r holl archebion ar-lein 48 awr cyn i’r sesiwn ddechrau. 
  • Rhaid i’r holl rieni arwyddo eu plentyn i mewn/ag allan gyda staff y crèche.  Rhaid i rieni fod ar y safle bob amser. 
  • Mae gwiriadau diogelu priodol yn cael eu gwneud ar holl staff canolfannau hamdden Ffit Conwy. 
  • Os oes gan eich plentyn salwch neu gyflwr heintus neu unrhyw haint feirysol yna yn ôl telerau ac amodau’r crèche ni ddylech ddod â’ch plentyn i’r ganolfan. Hefyd, ni ddylech ddod â nhw i’r ganolfan o fewn 48 awr ers y pwl diwethaf o unrhyw salwch ac/neu ddolur rhydd. 

Oriau agor y crèche:

 

 

end content