top-skip-iconNeidio i’r cynnwys
Title

Text
cy Cartref Chwaraeon a ffitrwydd 60+ Cynllun Hamdden Egnïol
start content

60+ Cynllun Hamdden Egnïol

60pluslogoMae Ffit Conwy’n gweithio gyda Chwaraeon Cymru i helpu i ddarparu cynnig hamdden cenedlaethol Llywodraeth Cymru ar gyfer pobl dros 60 oed.

Mi fydd yn annog gweithgarwch corfforol a dewisiadau iach o fyw, dull sy’n anelu at leihau anghydraddoldebau iechyd ac arwahanrwydd cymdeithasol.


Mae gennym raglen o weithgareddau yn gweithredu mewn canolfannau hamdden a lleoliadau cymunedol ar draws Conwy.

GweithgareddDisgrifiad
Aerobeg Cadair Sesiynau mewn cadair sy’n ddelfrydol i bobl hŷn neu bobl lai abl o unrhyw oed. Maent yn sesiynau ymarferion grŵp llawn hwyl a mwynhad wedi’u gosod i gerddoriaeth a’r nod yw gwella symudedd, cydbwysedd, cryfder a hyblygrwydd
Cerdded Nordig Grŵp cerdded awyr agored cymdeithasol. Mae cerdded Nordig yn fersiwn corff cyfan o gerdded y gall rhai nad ydynt yn athletwyr, a rhai mwy athletaidd, ei fwynhau fel gweithgaredd corfforol sy'n hyrwyddo iechyd. Caiff y gweithgaredd ei berfformio gyda pholion cerdded wedi eu dylunio’n arbennig, sy’n debyg i bolion sgïo.
Cylched Aur Ymarfer mewn gorsafoedd. Mae’r gorsafoedd wedi eu dylunio i fod ar lefel is a chaiff pobl fynd ar eu cyflymder eu hunain.
Sesiynau tennis Sesiynau tennis talu a chwarae cymdeithasol
Sesiynau Badminton P’un a ydych yn dewis chwarae gemau sengl neu ddwbl, mae badminton yn ymarfer gwych i’r corff cyfan, mae’n helpu i hyrwyddo iechyd a lles ac yn gallu llosgi hyd at 450 o galorïau mewn awr. Mae badminton yn weithgaredd hwyliog a hyblyg. Mae’r sesiynau hyn yn gyfle gwych i gadw’n heini a chymdeithasu gyda ffrindiau a theulu.
Ioga Ar-lein Dosbarthiadau ioga ‘zoom’ byw rhyngweithiol a gaiff eu cynnal yn wythnosol gyda hyfforddwr o glydwch eich cartref eich hun. Mae’n addas ar gyfer pob lefel a gallu. Unwaith y byddwch wedi cofrestru, byddwch yn derbyn gwahoddiad Zoom dros e-bost i fynychu dosbarth ar-lein.
Pilates Ar-lein Dosbarth YouTube y gellir cael mynediad ato ar unrhyw bryd o fewn 7 diwrnod, gyda phob dosbarth yn newid bob wythnos. Gweithgaredd hawdd ei ddilyn y gellir ei ddefnyddio cynifer o weithiau ag y dymunwch o fewn y 7 diwrnod. Unwaith y byddwch wedi cofrestru, byddwch yn derbyn dolen yn cynnwys gwybodaeth am y sianel YouTube. Mae’r dolenni’n newid bob wythnos.
E-feicio Sesiynau e-feicio wythnosol. Mae’r lleoliadau’n cynnwys llwybr hyfryd o amgylch Llyn Brenig i ddechreuwyr, neu lwybr mwy heriol yn Llanrwst yn wythnosol. Mae teithiau wedi’u tywys yn cynnwys offer a staff cymwys/profiadol i’ch helpu drwy gydol y gweithgaredd.

 


Rydym ni wastad yn chwilio am ffyrdd i wella ein gwasanaeth felly, os hoffech chi ddweud eich dweud ar ein cynnig presennol, llennwch yr holiadur isod:

Llennwch yr holiadur

end content