top-skip-iconNeidio i’r cynnwys
Title

Text
cy Cartref Chwaraeon a ffitrwydd Gwybodaeth am Ddosbarthiadau Ffitrwydd
start content

Gwybodaeth am Ddosbarthiadau Ffitrwydd

Rydym yn cynnig amrywiaeth gyffrous o ddosbarthiadau ffitrwydd sy'n addas i anghenion ein cymuned gyfan, o’r dechreuwr pur i'r ymarferwyr hynod ffit.

Mewn partneriaeth gyda Les Mills rydym wedi ychwanegu’r dosbarth byd enwog ‘BodyPump’ i'n hamserlen ffitrwydd. Gobeithiwn barhau i gyflwyno llawer mwy o ddosbarthiadau ar eich cyfer.

Byddwch yn sicr o ddod o hyd i ddosbarth rydych yn ei fwynhau cymaint fel na fyddwch hyd yn oed yn sylweddoli eich bod yn ymarfer!

Dosbarth Ymarfer Disgrifiad
Abs Arbennig Yr ymarfer abs gorau! Fflatiwch a thynhau eich stumog gyda’r ymarfer abdomen gwych hwn.
Aerobeg Dŵr Bydd yr ymarfer effaith isel gwych yma yn eich helpu i gadw'n heini. Gallwch weithio’n galed neu’n fwy hamddenol a hynny heb roi straen ar eich cymalau.
Cyflyru gyda Barbwysau Mae'r dosbarth dygnwch cyhyrau heriol hwn yn cynnwys ymarferion fel sgwatiau, gwasgiadau a thyniadau gan ddefnyddio barbwysau.
Cyflyru'r Corff Ymarferion cryfder cyhyrau a gwydnwch amrywiol, i’r corff cyfan a wneir i gyd-fynd â’r gerddoriaeth. Gall gynnwys Ysbeidiau HIIT, coesau, penolau a boliau a gwaith craidd. Argymhellir ar gyfer pob lefel o ffitrwydd.
Bodypump Mae dosbarthiadau Bodypump yn para 60 munud ac yn cynnwys 10 cân, wedi’u cynllunio i weithio ar grwpiau’r cyhyrau. Mae’r dosbarthiadau yn cael eu gwneud gyda cherddoriaeth gan ddefnyddio platiau pwysau rhydd, pwysau bar a stepen. Mae’r rhai sy’n cymryd rhan yn dewis eu pwysau ar sail yr ymarfer a’u nod personol. Mae prif grwpiau’r cyhyrau’n cael eu gweithio drwy gyfres o ymarferion sy’n targedu sawl cyhyr a rhai sy’n targedu un cyhyr, gan gynnwys sgwatio a chodi pwysau oddi ar y llawr.
Aerobeg Cadair Mae dosbarthiadau Aerobeg Cadair yn sesiynau ymarfer mewn cadeiriau sy’n ddelfrydol i bobl hŷn neu bobl llai abl o unrhyw oed. Maent yn ymarferion grŵp llawn hwyl a mwynhad wedi’u gosod i gerddoriaeth a’r nod yw gwella symudedd, cryfder a hyblygrwydd.
Hyfforddiant Cylchol Sesiwn ymarfer i'r corff cyfan lle gallwch weithio wrth eich pwysau eich hun. Mae’r sesiwn hon yn cynyddu curiadau’r galon ac yn cryfhau eich cyhyrau gydag ymarferion a fydd yn eich cymell. Byddwch yn symud yn sydyn drwy wahanol gyfarpar ac ymarferion.
Ffit-bêl Gwellwch eich osgo, cydbwysedd a’ch cryfder craidd drwy ddefnyddio pêl campfa fawr.
Grit Paratowch i roi lle yn eich bywyd i ymarferion HIIT gyda’n tri ymarferiad LES MILLS GRIT™ unigryw a chynyddu eich ffitrwydd i’r lefel nesaf. Mae’r ymarferion HIIT hyn yn cynyddu ffitrwydd cardiofasgwlaidd wrth wella cryfder, creu cyhyrau gwydn ac llosgi cymaint o galorïau â phosib'.
Beicio Dan Do Ymarfer cardio effeithiol iawn. Mewn un dosbarth 45 munud, byddwch yn reidio beic sefydlog i guriad cerddoriaeth wych - ac yn llosgi hyd at 600 calori. Mae beicio dan do yn ymarfer effaith isel ar y cymalau ac mae gennym ddosbarthiadau 30 munud i ddechreuwyr.
Pwysau Tegell Ymarfer i’r corff cyfan sy’n cyfuno pŵer a chryfder i gynyddu stamina a chryfder llawn y corff. Dewch i gryfhau eich craidd a gwella osgo'r corff, wrth losgi calorïau. Yr hyn sy'n dda am Bwysau Tegell yw ei fod yn gweithio amryw o grwpiau o gyhyrau mewn un ymarfer. Rydych yn ymarfer wrth eich pwysau eich hun ac yn dewis lefel eich pwysau felly mae’n berffaith ar gyfer unrhyw oed a gallu.
Cinesis Dyma ddosbarth hanner awr sy'n cael ei gynnal gan hyfforddwr, gyda phedwar ardal gebl ac un person ar bob un. Mae yna 5 ymarfer i chi eu gwneud ym mhob ardal. Ffordd wych i ymarfer pob rhan o'r corff, ac wrth ddefnyddio’r pentwr pwysau mae’r dosbarth hwn yn gallu bod yn hawdd iawn ac yn anodd iawn. Mae’n rhaid archebu’ch lle ymlaen llaw.
Effaith Fetabolig Mae Effaith Fetabolig yn canolbwyntio ar ymarfer ysbeidiol dwys, driliau cyflyru chwaraeon, hyfforddiant pwysau’r corff ac ymdrech blinder llawn. Yn y dosbarthiadau hyn byddwch yn ymarfer ar eich lefel eich hun tan y bydd arnoch angen gorffwys ac yna ail-ddechrau’r sesiwn pan fyddwch yn barod. Mae’r dechneg hon, a elwir yn Hyfforddiant ar Sail Ymlacio, yn creu ymarfer o ddwysedd sy'n gweddu'n berffaith i'r unigolyn.
Cerdded Nordig Grŵp cerdded awyr agored cymdeithasol. Mae cerdded Nordig yn fersiwn corff cyfan o gerdded a gall rhai nad ydynt yn athletwyr, a rhai mwy athletaidd, fwynhau’r gamp fel gweithgaredd corfforol sy'n hyrwyddo iechyd. Caiff y gweithgaredd ei berfformio gyda pholion cerdded arbennig sy’n debyg i bolion sgïo.
Pilates Gwych ar gyfer gwella osgo, cydbwysedd a chryfder craidd.
Nofio Ffit Dosbarth ar gyfer nifer o wahanol alluoedd. Fe ddylech chi fod yn gallu nofio o leiaf 200 metr yn eich blaen.
FFITSTEP Mae FIITSTEP yn ddosbarth ymarfer corff HIIT newydd ac arloesol sy’n para 45 munud ac yn defnyddio pwysau’r corff a stepen. Mae’n gwella eich pŵer, eich cyflymder, eich ffitrwydd cardiofasgwlaidd ac yn llosgi’r mwyaf posib o galorïau.
STRONG gan Zumba STRONG gan Zumba - yn cyfuno hyfforddiant ysbeidiol dwysedd uchel gyda gwyddoniaeth Cymhelliant Cerddoriaeth Cydamserol. Ym mhob dosbarth, mae cerddoriaeth a symudiadau yn cydamseru mewn ffordd sy'n eich gwthio tu hwnt i'ch terfynau, i gyrraedd eich nodau ffitrwydd yn gynt.
Ioga Cynyddwch eich cryfder a’ch hyblygrwydd drwy symudiad, osgo a rheoli'ch anadl.
Ffitrwydd Zumba Mae Ffitrwydd Zumba yn llawn rhythmau Lladinaidd a dawnsdrefnau sy’n hawdd i’w dysgu, byddwch yn symud ac yn ysgwyd yn y parti ffitrwydd dawns hwn. 
Camu Zumba Mae Camu Zumba yn rhoi’r un curiadau heintus a symudiadau Salsa chwilboeth â Zumba ond gyda phwyslais ychwanegol ar waelod y corff. Yn tynhau coesau ac yn siapio’ch pen-ôl mewn symudiadau hawdd i’w dilyn gyda ffrwydrad tanllyd o rythm De Americanaidd. Cymysgwch ddawns, ffitrwydd ac aerobeg i siapio eich corff a chodi eich ysbryd. 
BODYCOMBAT Mae BODYCOMBAT yn sesiwn ymarfer egnïol sydd wedi’i ysbrydoli gan y grefft ymladd a sy’n gyfan gwbl ddigyswllt. Cadwch yn heini drwy gicio a dyrnu a byddwch yn llosgi hyd at 570 o galorïau** mewn dosbarth. Nid oes angen unrhyw brofiad. Dysgwch symudiadau o feysydd Karate, Taekwondo, Bocsio, Muay Thai, Capoeira a Kung Fu.
SH'BAM Ymarfer drwy ddawnsio sy’n llawn hwyl ac yn gaethiwus. Mae SH'BAM™ yn ddosbarth lle nad oes unrhyw hunan falchder – nid oes angen unrhyw brofiad o ddawnsio.
RPM Ymarfer beicio yw RPM ™ lle rydych chi yn rheoli’r dwyster. Mewn sesiwn ymarfer RPM rydych yn cylchdroi’r pedalau yn ailadroddus i gyrraedd eich uchafbwynt cardio ac yna yn arafu ychydig, gan gadw’r cyflymder gyda’r pecyn i godi eich perfformiad personol a hybu eich ffitrwydd cardio.
LES MILLS SPRINT ™ Mae LES MILLS SPRINT ™ yn sesiwn ymarfer 30 munud o Hyfforddiant Ysbeidiol Dwysedd Uchel (HIIT) gan ddefnyddio beic dan do i gyflawni canlyniadau cyflym. Mae’n ddull byr, dwys o hyfforddiant lle daw’r wefr a’r cymhelliant o wthio eich cyraeddiadau corfforol a meddyliol.
THE TRIP ™ Mae THE TRIP ™ yn brofiad ymarfer y byddwch yn ymgolli’n llwyr ynddo sy’n cyfuno ymarfer beicio 40 munud gyda sawl uchafbwynt gyda thaith drwy fydoedd wedi eu creu’n ddigidol. 

 

Prisiau

Dosbarthiadau Ymarfer CorffFfyddlondebSafonol
Dosbarth Ymarfer Corff (Oedolion) £6.25 £8.30
Dosbarth Ymarfer Corff (Consesiwn) £3.75 £5.00
10 x Dosbarth Ymarfer Corff (Oedolion) £50.00 Amh
10 x Dosbarth Ymarfer Corff (Consesiwn) £30.00 Amh
end content