top-skip-iconNeidio i’r cynnwys
Title

Text
cy Cartref Chwaraeon a ffitrwydd Chwaraeon Racket
start content

Chwaraeon Racket

 

Badminton

Mae Cyrtiau Badminton ar gael ym mhob un o'n neuaddau chwaraeon. Mae'r rhain wedi'u lleoli yn y canolfannau canlynol:

Mae gan y rhan fwyaf o'n canolfannau hamdden offer badminton ar gael i'w defnyddio gan y cyhoedd. Holwch yn eich canolfan o ddewis am fanylion.


Sboncen

Mae ein cyrtiau sboncen wedi eu lleoli yn y canolfannau hamdden a ganlyn:

Canolfan Hamdden John Bright 2 x gwrt â chefn gwydr gyda wal symudol er mwyn caniatáu ar gyfer gemau dyblau.

Mae peli sboncen ar gael i'w prynu, ac mae racedi ar gael i'r cyhoedd eu defnyddio yn y rhan fwyaf o'n canolfannau.

 

Tenis

Mae ein cyrtiau tenis wedi’u lleoli yng Nghanolfan Tenis James Alexander Barr. Yma, dewch o hyd i’r canlynol:

  • 2 gwrt tenis dan do maint cyflawn.
  • 4 gwrt tenis awyr agored maint cyflawn.
  • Mae ein holl gyrtiau awyr agored yn cynnwys arwynebedd concrid a goleuadau llif ar gyfer misoedd tywyll y gaeaf.
  • Bydd ffi ychwanegol yn gymwys i’r cyrtiau wrth ddefnyddio’r goleuadau llif.


Mae gennym hefyd nifer o gyrtiau tenis o fewn y parciau canlynol:

Mae’r cyrtiau hyn am ddim i’w defnyddio trwy gydol y flwyddyn ond nid ydynt yn cael eu cynnal a’u cadw i’r un lefel â’r rhai yng Nghanolfan Tenis James Alexander Barr..

end content