top-skip-iconNeidio i’r cynnwys
Title

Text
start content

Cyfleoedd Noddi

Mae Parc Eirias yn cynnal nifer o ddigwyddiadau graddfa mawr trwy gydol y flwyddyn. Mae’r lleoliad yn berffaith i chi hysbysebu eich busnes.

Mae’r stadiwm yn cynnal gemau chwaraeon sy’n cael eu darlledu ar y teledu a digwyddiadau sy’n dod a miloedd o bobl ynghyd ar un adeg.

Mae’r pecynnau rydym yn eu cynnig wedi’u dylunio i helpu eich busnes gyrraedd cymaint o bobl â phosibl. Mae’r cyfleoedd sydd ar gael yn cynnwys:

  • Hawliau enwi stadiwm
  • Hawliau enwi eisteddle
  • Brandio’r gampfa a chanolfan ddigwyddiadau dan do
  • Hawliau enwi cae 4G
  • Byrddau hysbysebu o amgylch y stadiwm

Mae gennym nifer o noddwyr sydd eisoes yn mwynhau buddion o hysbysebu gyda ni, felly edrychwn ymlaen at glywed gennych.

Er mwyn darganfod mwy am y pecynnau sy’n eich gweddu chi fwyaf, cysylltwch â ni a bydd aelod o’r tîm yn cysylltu â chi i drafod y broses.

 

end content