top-skip-iconNeidio i’r cynnwys
Title

Text
cy Cartref Canolfan Digwyddiadau Eirias Sut I ddod o hyd i ni
start content

Sut I ddod o hyd i ni

Parc Eirias
Bae Colwyn
LL29 7SP
01492 577900
hamdden.leisure@conwy.gov.uk 


Mae Eirias yn hawdd ei gyrraedd drwy gyfrwng nifer o wahanol lwybrau a dulliau o drafnidiaeth.

Ar drên

Mae gorsaf drenau Bae Colwyn yn hygyrch o'r ddau gyfeiriad os ydych yn teithio ar y rheilffyrdd. O'r orsaf, mae Eirias yn daith gerdded 10 munud neu ychydig o funudau mewn tacsi. Yn ystod yr holl ddigwyddiadau mawr fe welwch fod digon o arwyddion yn rhoi cyfarwyddiadau clir o'r orsaf.

Gyda char

Rydym wedi ein lleoli oddi ar gyffordd 22 ar yr A55, i gyfeiriad Hen Golwyn / Old Colwyn. Os ydych yn teithio o gyfeiriad Caer, gadewch gyffordd 22, a throwch i'r chwith ar ddiwedd y slipffordd ac ewch i fyny'r ffordd. Wrth y gylchfan cymerwch y 4ydd allanfa i fynd ar ffordd Abergele ac rydym yn eithaf agos o’r fan hon, ar yr ochr dde.

Os ydych yn teithio o gyfeiriad Bangor, gadewch gyffordd 22, ac ewch i lawr y slipffordd a throwch i’r dde. Wrth y gylchfan cymerwch y 4ydd allanfa i fynd ar ffordd Abergele ac rydym yn eithaf agos o’r fan hon, ar yr ochr dde.end content