top-skip-iconNeidio i’r cynnwys
Title

Text
start content

Parc Eirias

Mae Parc Eirias yn lleoliad heb ei debyg yng Ngogledd Cymru, ac mae wedi sefydlu ei hun fel 'stadiwm lleol ar gyfer y gymuned leol', a lle i ysbrydoli.

Datblygiad EIRIAS yw atyniad chwaraeon, hamdden a diwylliannol pennaf Bae Colwyn a Chonwy sydd wedi’i leoli mewn hanner can erw o dir parc prydferth. Mae Canolfan Digwyddiadau Eirias yn cynnig cyfleusterau o’r radd flaenaf i'r gymuned leol, aelodau'r cyhoedd, trefnwyr digwyddiadau a thimau a chlybiau chwaraeon proffesiynol.

Ers i’r ganolfan agor, mae Parc Eirias wedi croesawu nifer o glybiau proffesiynol i ddefnyddio’r cyfleusterau sydd gennym i’w cynnig. Dyma rai o’r clybiau hynny:

  • Tîm Dan 20 Cymru ac Tîm Dan 20 Lloegr
  • Undeb Rygbi Samoa
  • Undeb Rygbi Tonga
  • St. Helens
  • Wigan Warriors
  • Tîm Pêl-droed Dan 16 Cymru

Mae Parc Eirias yn parhau i ddatblygu a thyfu a hefyd yn cynnal cyngerdd blynyddol Access All Eirias, sydd wedi denu nifer o sêr cerddorol i'r ardal dros y blynyddoedd ac wedi bod yn hwb enfawr i'r economi leol. Ymysg yr artistiaid sydd wedi perfformio yma mae Syr Tom Jones, Pixie Lott, Olly Murs, Elton John a Lionel Richie.

Edrychwch drwy'r adran hon i ddysgu mwy am sut mai Eirias yw'r lleoliad delfrydol ar gyfer eich digwyddiad neu achlysur, o briodasau, i seremonïau gwobrwyo, bydd ein tîm o staff medrus, profiadol yn sicrhau y rhagorir ar eich disgwyliadau bob tro.

 

end content