top-skip-iconNeidio i’r cynnwys
Title

Text
cy Cartref Cyrsiau Hyfforddi Cymorth Cyntaf Achub Y Babi
start content

Cymorth Cyntaf Achub Y Babi

Gall dilyn hyfforddiant Cymorth Cyntaf Babanod helpu i ddatblygu eich hyder fel rhiant, nain a thaid, neu ofalwr.

Dyddiadau cwrs Achub y Babi

 DyddiadLleoliad 
3 Ebrill Canolfan Hamdden Abergele, Faenol Avenue, Abergele, LL22 7HE
8 Mai Hwb Llanrwst, Schoolbank Road, Llanrwst, LL26 0AR
4 Mehefin Canolfan Nofio Llandudno, Mostyn Broadway, Llandudno, LL30 1YR
16 Gorffennaf Coed Pella, Conway Road, Bae Colwyn, LL29 7AZ
12 Awst Canolfan Hamdden Abergele, Faenol Avenue, Abergele, LL22 7HE 
11 Medi Hwb Llanrwst, Schoolbank Road, Llanrwst, LL26 0AR 
11 Hydref Canolfan Nofio Llandudno, Mostyn Broadway, Llandudno, LL30 1YR 
20 Tachwedd Coed Pella, Conway Road, Bae Colwyn, LL29 7AZ 


Bydd yr holl gyrsiau am 9.15 - 11.15

Yn ystod y cwrs 2 awr byddwch yn dysgu sgiliau achub bywyd:

  • Sut i ddelio gyda babi sydd ddim yn ymateb (yn anadlu neu ddim yn anadlu) gan gynnwys technegau adfywio, anadlu achub a chywasgiad brest
  • Camau i’w cymryd pan fydd rhywun yn tagu gan ddefnyddio doliau arbenigol 
  • Gwaedu a rhoi rhwymyn
  • Llosgiadau a thriniaeth
  • Tymheredd uwch gan gynnwys y gwahaniaethu rhwng Sepsis a llid yr ymennyddi gynnwys ffitiau gwres a beth i’w wneud nesaf 
  • Prif arwyddion a symptomau anaf pen a thriniaeth
  • Byddwch yn cael cyfle i ddefnyddio doliau arbenigol sy’n rhoi adborth ar eich perfformiad.


Dysgu mewn awyrgylch hamddenol heb bwysau, rydym yn creu amgylchedd cyfeillgar a chefnogol.

Gallwch ddod â'ch babi gyda chi i'r cwrs (os yw'ch plentyn hyd at chwe mis oed). Mae pob safle yn hygyrch ar gyfer pramiau ac mae cyfleusterau bwydo a newid ar gael.

Bydd ein swyddogion cymorth cyntaf a hyfforddwyd yn helaeth yn   cyflwyno sesiwn 2 awr i grwpiau bach o rieni newydd a darpar rieni, neiniau a theidiau neu ofalwyr.

Mae llyfryn pediatreg llawn wedi ei gynnwys yn y pris gyda’r holl wybodaeth y byddwch ei hangen.

Cost: £20 y pen

Mwy o wybodaeth

Os oes gennych ddiddordeb mewn mynychu’r cwrs Cymorth Cyntaf Babanod, gallwch lenwi ein ffurflenni i gofrestru eich diddordeb, neu cysylltwch â ni gan ddefnyddio’r manylion isod:

Rhif ffôn: 0300 456 95 25
E-bost: hamdden.leisure@conwy.gov.uk

Telerau ac Amodau Safonol (PDF)
end content