top-skip-iconNeidio i’r cynnwys
Title

Text
cy Cartref Cyrsiau Hyfforddi Cymorth Cyntaf Achub Y Babi
start content

Cymorth Cyntaf Achub Y Babi

Gall dilyn hyfforddiant Cymorth Cyntaf Babanod helpu i ddatblygu eich hyder fel rhiant, nain a thaid, neu ofalwr.

Dyddiadau cwrs Achub y Babi


 • Canolfan Ieuenctid a Chymunedol Llanrwst, Heol Watling, Llanrwst LL26 0LS - 7 Medi
 • Tŷ Hapus, Ffordd Penrhyn, Llandudno LL30 1HB – 11 Hydref
 • Bae Colwyn, Coed Pella, Conway Road, Bae Colwyn LL29 7AZ - 16 Tachwedd
 • Canolfan Ieuenctid a Chymunedol Llanrwst, Heol Watling, Llanrwst LL26 0LS - 10 Ionawr
 • Tŷ Hapus, Ffordd Penrhyn, Llandudno LL30 1HB - 7 Chwefror
 • Bae Colwyn, Coed Pella, Conway Road, Bae Colwyn LL29 7AZ - 12 Mawrth


Bydd yr holl gyrsiau am 9.15 – 12.00

Yn ystod y cwrs 2 awr byddwch yn dysgu sgiliau achub bywyd:

 • Sut i ddelio gyda babi sydd ddim yn ymateb (yn anadlu neu ddim yn anadlu) gan gynnwys technegau adfywio, anadlu achub a chywasgiad brest
 • Camau i’w cymryd pan fydd rhywun yn tagu gan ddefnyddio doliau arbenigol 
 • Gwaedu a rhoi rhwymyn
 • Llosgiadau a thriniaeth
 • Tymheredd uwch gan gynnwys y gwahaniaethu rhwng Sepsis a llid yr ymennyddi gynnwys ffitiau gwres a beth i’w wneud nesaf 
 • Prif arwyddion a symptomau anaf pen a thriniaeth
 • Byddwch yn cael cyfle i ddefnyddio doliau arbenigol sy’n rhoi adborth ar eich perfformiad.


Dysgu mewn awyrgylch hamddenol heb bwysau, rydym yn creu amgylchedd cyfeillgar a chefnogol.

Gallwch ddod â'ch babi gyda chi i'r cwrs (os yw'ch plentyn hyd at chwe mis oed). Mae pob safle yn hygyrch ar gyfer pramiau ac mae cyfleusterau bwydo a newid ar gael.

Bydd ein swyddogion cymorth cyntaf a hyfforddwyd yn helaeth yn   cyflwyno sesiwn 2 awr i grwpiau bach o rieni newydd a darpar rieni, neiniau a theidiau neu ofalwyr.

Mae llyfryn pediatreg llawn wedi ei gynnwys yn y pris gyda’r holl wybodaeth y byddwch ei hangen.

Cost: £20 y pen

Mwy o wybodaeth:

Os oes gennych ddiddordeb mewn mynychu’r cwrs Cymorth Cyntaf Babanod, gallwch lenwi ein ffurflenni i gofrestru eich diddordeb, neu cysylltwch â ni gan ddefnyddio’r manylion isod:

Rhif ffôn: 01492 575900 
E-bost: hamdden.leisure@conwy.gov.uk

Telerau ac Amodau Safonol (PDF)
end content