top-skip-iconNeidio i’r cynnwys
Title

Text
cy Cartref Partïon Pen-blwydd Parti Chwarae Meddal
start content

Parti Chwarae Meddal

 *ADD IMAGES FROM CURRENT SITE*

  • Oedran: 5 oed ac iau
  • Uchafswm: 30 (rhaid i rieni aros), uchafswm o 25 yng Nghyffordd Llandudno
  • Hyd y Parti: Chwarae am 1 awr a’r dewis i logi ystafell am ½ awr i gael bwyd.

Ewch yn wyllt gyda'ch ffrindiau yn y parti hwn. Adeiladwch dyrau gyda'n eitemau chwarae meddal, neidio a phlymio i mewn i'n pwll peli, rasio i lawr ein sleidiau, a bownsio cymaint ag y mynnwch ar ein castell bownsio. Mae gennym hefyd amrywiaeth o ganolfannau dysgu creadigol ar gyfer y rheiny ohonoch sy'n hoffi archwilio.

*Os byddwch yn dewis cael un o'n pecynnau bwyd parti, bydd hyn yn cael ei godi fesul pen. Os hoffech ddod â'ch bwyd eich hun mae gennym ystafelloedd sydd ar gael ym mhob un o'n canolfannau am dâl ychwanegol. Mae croeso i chi addurno, gofynnwch am fwy o wybodaeth pan fyddwch yn archebu lle.

 end content