top-skip-iconNeidio i’r cynnwys
Title

Text
cy Cartref Nofio Pyllau Nofio
start content

Pyllau Nofio

O fewn y canolfannau hamdden yng Nghonwy mae 4 pwll nofio lle rydym yn lletya ar gyfer sesiynau nofio cyhoeddus, rhaglen wersi nofio manwl ar gyfer pob oed a dosbarthiadau ffitrwydd yn y pwll.

Y canolfannau hamdden gyda phyllau nofio yw:

Canolfan Hamdden Abergele

Colwyn Leisure Centre

Nodyn i ddweud bod y pwll hyfforddi yng Nghanolfan Colwyn ar gau i’r cyhoedd 3.30–6.00pm ddyddiau Mercher a Gwener yn ystod nofio cyhoeddus gan fod gwersi’n cael eu cynnal. Ymddiheuriadau os yw hyn yn creu anghyfleustra.

 

Llandudno Swimming Centre

  • Pwll cystadlu 8 lôn 25m
  • Pwll hyfforddi 4 lôn 20m
  • Mae’r ddau bwll yn cynnwys llawr y gellir ei symud sy’n rhoi mwy o hyblygrwydd o ran defnyddio’r pwll
  • Mae loceri ystafell newid yn costio 20c (heb ad-daliad)
  • Manylion Canolfan Nofio Llandudno

     

Pwll Nofia Llanrwst

 

Am amseroedd pwll, gwelwch yr amserlen nofio.


Gwybodaeth Ychwanegol:

  • Mae gan bob canolfan ardal newid gyda loceri.
  • Mae sychwyr gwallt ar gael.
  • Rydym yn gwirio ansawdd y dŵr bob mis yn ein holl byllau nofio.

 

Prisiau Nofio

NofioPris
Pris Arferol Oedolion £5.50
Pris Arferol Iau £3.30

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content