top-skip-iconNeidio i’r cynnwys
Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Title

Text
cy Cartref Nofio Gweithgareddau a Dosbarthiadau Nofio
start content

Gweithgareddau a Dosbarthiadau Nofio

Rydym yn cynnig ystod o weithgareddau nofio ar gyfer babanod, plant iau ac oedolion.


Rhiant a Babi

 • Ar gael yn Colwyn a Llanrwst
 • Gweithgaredd llawn hwyl i oedolion a babanod neu blant bach sy'n cael eu harwain gan ein hathrawon nofio
 • Athro yn y dŵr gyda rhiant a phlentyn
 • Teganau i chwarae gyda nhw
 • Chwarae gemau, canu caneuon a meithrin hyder yn y dŵr
 • Angen gwisgo clwt nofio

 

Gwersi Achub Bywyd

 • Ar gael ym mhob pwll
 • Cyfle i ddysgu sgiliau achub bywyd gan gynnwys technegau achub a dadebru.

 

Aerobeg Dŵr

 • Ar gael ymhob pwll
 • Dosbarth ymarfer corff yn y dŵr sy'n darparu ymarfer corff llawn. Mae’r dosbarthiadau yn cael eu hysbysebu ar ein Hamserlenni Dosbarthiadau Ffitrwydd.

 

Nofio Ffit

 • Ar gael ymhob pwll
 • Mae'r sesiynau hyn yn cael eu cyfarwyddo gan ein hathrawon a hyfforddwyr nofio cwbl gymwys
 • Sesiynau hyfforddi nofio i oedolion a phlant.

 

Polo Dŵr

 • Ar gael ym mhwll Llanrwst.
 • Mae Clwb Polo Dŵr Llanrwst yn darparu sesiynau polo dŵr wythnosol.

 

Clybiau Triathlon (oedolion a phobl ifanc)

 

Clybiau Nofio a Charfan Perfformiad

 • Mae Canolfan Hamdden Bae Colwyn yn cynnal Clwb Nofio Colwyn a Chanolfan Nofio Llandudno yn cynnal Clwb Nofio Llandudno.
 • Mae sesiynau hyfforddi ar gael hefyd yng Nghanolfan Hamdden Abergele.
 • Gall nofwyr ymuno â sesiynau clwb nofio unwaith y byddant wedi cwblhau ton 7 yr Aqua Passport a gallant aros yn y sesiynau clwb nes eu bod yn cyrraedd y safon ddisgwyliedig i drosglwyddo i'r Garfan Perfformiad.

 

Nofio i’r Anabl

 • Rydym yn cynnig mynediad am ddim i bobl anabl sy'n bodloni'r meini prawf ar gyfer y Cerdyn Ffit Anabledd.
 • Rydym hefyd yn gartref i Glwb Nofio Morfilod Conwy sy'n cynnig sesiynau dwywaith yr wythnos ar gyfer plant anabl.

 

 

I gael rhagor o fanylion am unrhyw un o'r gweithgareddau neu glybiau, cysylltwch â ni neu cysylltwch â’ch pwll nofio lleol.

 

end content