top-skip-iconNeidio i’r cynnwys
Title

Text
cy Cartref Nofio Gweithgareddau a Dosbarthiadau Nofio
start content

Gweithgareddau a Dosbarthiadau Nofio

Rydym yn cynnig ystod o weithgareddau nofio ar gyfer babanod, plant iau ac oedolion.

Gwersi Achub Bywyd

  • Ar gael ym mhob pwll
  • Cyfle i ddysgu sgiliau achub bywyd gan gynnwys technegau achub a dadebru.

 

Aerobeg Dŵr

  • Ar gael ymhob pwll
  • Dosbarth ymarfer corff yn y dŵr sy'n darparu ymarfer corff llawn. Mae’r dosbarthiadau yn cael eu hysbysebu ar ein Hamserlenni Dosbarthiadau Ffitrwydd.

 

Nofio Ffit

  • Ar gael ymhob pwll
  • Mae'r sesiynau hyn yn cael eu cyfarwyddo gan ein hathrawon a hyfforddwyr nofio cwbl gymwys
  • Sesiynau hyfforddi nofio i oedolion a phlant.

 

Clybiau Triathlon (oedolion a phobl ifanc)

 

Clybiau Nofio a Charfan Perfformiad

  • Mae Canolfan Hamdden Bae Colwyn yn cynnal Clwb Nofio Colwyn a Chanolfan Nofio Llandudno yn cynnal Clwb Nofio Llandudno.
  • Mae sesiynau hyfforddi ar gael hefyd yng Nghanolfan Hamdden Abergele.
  • Gall nofwyr ymuno â sesiynau clwb nofio unwaith y byddant wedi cwblhau ton 7 yr Aqua Passport a gallant aros yn y sesiynau clwb nes eu bod yn cyrraedd y safon ddisgwyliedig i drosglwyddo i'r Garfan Perfformiad.

 

I gael rhagor o fanylion am unrhyw un o'r gweithgareddau neu glybiau, cysylltwch â ni neu cysylltwch â’ch pwll nofio lleol.
end content