top-skip-iconNeidio i’r cynnwys
Title

Text
cy Cartref Datblygu Hamdden Cyrsiau Hyfforddi
start content

Cyrsiau Hyfforddi

Mae hamdden yn cynnig nifer o gyrsiau hyfforddi a all elwa unigolion a sefydliadau. Mae’r rhain yn amrywio o Gymorth Cyntaf Iechyd Meddwl i gyrsiau Achub Bywyd i Achub Babi. Cliciwch ar bob cwrs hyfforddi isod i weld gwybodaeth am y cwrs a manylion sut i archebu lle.

CyrsiauPris y penGwybodaeth am y Cwrs
Dyddiadau cwrs Achub y Babi £20 Achub y Babi a dyddiadau cwrs (PDF)
E-ddysgu Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl £175 Taflen wybodaeth Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl (PDF)

Dyddiadau ar gyfer Cyrsiau Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl (PDF)
Cyrsiau Cymorth Cyntaf - Tudalen Cyrsiau Cymorth Cyntaf
Cwrs Goruchwyliwr Pwll Cenedlaethol (NPSQ) £160 Taflen wybodaeth cwrs goruchwyliwr pwll cenedlaethol (PDF)
Cwrs Achubwr Bywyd Pwll Cenedlaethol (NPLQ) £290 Cysylltwch â hamdden.leisure@conwy.gov.uk am fwy o wybodaeth

 


Cymorth Cyntaf Achub Y Babi


Gwybodaeth am y cwrs

Gall dilyn hyfforddiant Cymorth Cyntaf Babanod helpu i ddatblygu eich hyder fel rhiant, nain a thaid, neu ofalwr, os yw eich plentyn o dan un oed.

Cost: £20 y pen

Yn ystod y cwrs 2 awr byddwch yn dysgu sgiliau achub bywyd:

Byddwch yn cael cyfle i ddefnyddio doliau arbenigol sy’n rhoi adborth ar eich perfformiad yn ystod eich ymarfer CPR a Thagu.

  • Sut i ddelio gyda babi sydd ddim yn ymateb (yn anadlu neu ddim yn anadlu) gan gynnwys technegau adfywio, anadlu achub a chywasgiad brest
  • Camau i’w cymryd pan fydd rhywun yn tagu gan ddefnyddio doliau arbenigol
  • Gwaedu a rhoi rhwymyn
  • Llosgiadau a thriniaeth
  • Tymheredd uwch gan gynnwys y gwahaniaethu rhwng Sepsis a llid yr ymennyddi gynnwys ffitiau gwres a beth i’w wneud nesaf
  • Prif arwyddion a symptomau anaf pen a thriniaeth


Dysgu mewn awyrgylch hamddenol heb bwysau

Rydym yn creu amgylchedd cyfeillgar a chefnogol 

Gallwch hyd yn oed fynychu gyda'ch baban yn eich breichiau (o dan chwe mis oed)

Mynediad i bramiau ym mhob safle gan gynnwys cyfleusterau bwydo a newid.

Bydd ein swyddogion cymorth cyntaf a hyfforddwyd yn helaeth yn cyflwyno sesiwn 2 awr i grwpiau bach o rieni newydd a darpar rieni, neiniau a theidiau neu ofalwyr. Mae llyfryn pediatreg llawn wedi ei gynnwys yn y pris gyda’r holl wybodaeth y byddwch ei hangen.

end content