top-skip-iconNeidio i’r cynnwys
Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Title

Text
cy Cartref Datblygu Hamdden Anabledd a Chwaraeon Cynhwysol yng Nghonwy
start content

Anabledd a Chwaraeon Cynhwysol yng Nghonwy

Mae gan Gonwy amrywiaeth eang, a rhai o'r cyfleoedd chwaraeon gorau yng Nghymru ar gyfer pobl anabl.

Mae yna ddarpariaethau cyfranogiad a pherfformiad  ar gael yn lleol ac rydym yn anelu i gefnogi darpariaeth gweithgareddau ar gyfer pob grŵp ag amhariad. Drwy hwyluso a chefnogi ystod o gyfleoedd a ddarperir gan bartneriaid gwahanol, gallwn roi dewis i bobl anabl, o bob gallu, o’r hyn maent yn ei wneud a phryd. Gyda sesiynau a chlybiau penodol i anabledd yn ogystal â chlybiau eraill sy’n gynhwysol i bawb o bob gallu, mae’n amser gwych i gymryd rhan mewn chwaraeon neu weithgarwch corfforol yng Nghonwy.

InSport - Cynllun Achredu Chwaraeon Anabledd Cymru

Rhaglen achredu genedlaethol yw Insport sy’n cefnogi clybiau, cyrff llywodraethu cenedlaethol, sefydliadau trydydd sector ac awdurdodau lleoli i gynnig darpariaeth fwy cynhwysol.

Mae gan y broses Insport bedair haen a gall clybiau gyflawni statws rhuban, efydd, arian neu aur yn dibynnu ar lefel eu cynhwysiad.

Mae’r Tîm Datblygu Hamdden wrth law i weithio gyda chlybiau sydd eisiau dilyn llwybr insport a bod yn gynhwysol wrth ddarparu eu gweithgareddau.

Conwy (chwaraeonanableddcymru.com)

Clubs CY (chwaraeonanableddcymru.com)

 

 

end content